cartmenuarrow-bottomchevron-upchevron-downarrow-leftsearcharrow-righti-facebooki-messengeri-instagrami-pinteresti-youtubegoogle-plusgoogle-plusvibercloseruler
Свържете се бързо и лесно с нашия онлайн отдел 0700 50570
0
Лични данни

Лични данни

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

·         Данните на Потребителя получени при регистрация или сключване на договор за продажба се използват само и единствено за обслужване на Потребителя при приемане и изпълнение на поръчка.

·         Продавачът изпълнява изискванията на Закона за защита на личните данни и отговаря за защита на информацията за потребителя, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

·         Продавачът не разкрива никаква лична информация за Потребителя и не предоставя събраната информация на трети лица

·         Търговски дружества, физически лица и други

Освен в случаите когато:

·         Информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са упълномощени да изискват и събират такава информация според законово установените процедури;

·         Други посочени в закона случаи;

·         Потребителят изрично е дал съгласието си в даден момент.

·         Всеки Потребител регистриран в www.corsoitaliaonline.com , се съгласява да му бъдат изпращани, рекламни или други търговски съобщения на предоставения от него e-mail адрес.